Gleden ved å holde kurs

Jeg har alltid en «baktanke» når jeg holder kurs, nemlig å lære av deltakerne. De fleste har vel hørt ulike variasjoner av utsagnet teaching others is the best way to learn. Det er faktisk sånn at det kan være utrolig lærerikt å lære bort. Men denne læringen kommer selvfølgelig ikke helt av seg selv – den fordrer for det første en genuin interesse for faget og for å utvikle seg innenfor dette. Når det er på plass finnes det mange muligheter for å strukturere læringen med solid åpning for dialog underveis.

De to kursene vi i Lean Venture Agile holder oftest er Certified Scrum Master og Certified Scrum product Owner. Dette er jo sertifiseringskurs med forhåndsdefinerte Learning Objectives, men allikevel er det veldig stort rom for å bruke tid på dialog og gruppearbeid. Scrum som rammeverk er i seg selv veldig enkelt og helt uten kontekst (fordrer kun at problemene som skal løses er komplekse), så mye av læringspunktene går på å lære seg å gjøre gode vurderinger om hvordan ta i bruk Scrum i egen organisasjon. Jeg tror vi lykkes godt med dette, og mange av kursdeltakerne er åpenbart svært fornøyde med kursene!

Både Benjamin Sommer og undertegnede jobber først og fremst for å gi organisasjoner et «puff i riktig retning» for å bli mer effektive, raske, innovative slik at de lykkes godt i eget marked. Opplæring er en del av dette men vi er også inne som rådgivere og coacher. Trikset er å finne en god balanse mellom å lære bort og å lære gjennom erfaring. Og vi må ikke glemme at erfaringslæring er en viktig del av Scrum. 

Situasjonen i Norge er i dag veldig preget av at man står i en slags spagat mellom tradisjonell og smidig struktur med tilhørende tankesett. I alle kursene får jeg høre historier om at de ansatte befinner seg i en forvirrende limbo der ledelsen sender litt motstridende signaler om hva som faktisk gjelder. Dette er naturlig i en overgangsfase, men er også en tilstand man ikke bør være i for lenge. Det koster krefter å være i en slik delvis uavklart tilstand. Men jeg vet at mange setter stor pris på å kunne ta opp dette på kurs og å finne ut at dette nå gjelder de fleste. Det neste blir jo da å finne gode anledninger til å ta dette opp internt slik at man får fart på den nødvendige endringsprosessen. Det mest motiverende jeg personlig kan tenke meg er når tidligere kursdeltakere og andre kunder forteller at jeg har gjort en forskjell.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *