Agile Coaching for Scrum Master

12-13 juni @ 09:00 – 17:00
Sted: København
Instruktør: Geir Amsjø og Jens Østergaard

Pris: 11.000 DKK

Et dypdykk for Scrum Mastere

Det er utdannet flere tusen Scrum Mastere i Skandinavia gjennom Scrumalliance sitt 2 dagers Certified Scrum Master kurs. Dette kan gi en god start, men er sjelden tilstrekkelig. Nå er det på tide å dykke litt lenger ned i materien og ikke minst å formidle lærdom fra de siste 10 årene med erfaring.

Scrum Master rollen er ofte undervurdert og tillagt alt for liten vekt. Det er mye arbeid med å stadig forbedre organisasjoner. Å  coache team, fjerne friksjon og hindringer, sørge for felles forståelse er hverken enkelt eller fort gjort.

På dette kurset gir vi ScrumMastere verktøy for å håndtere de utfordringene systematisk forbedringsarbeid krever.

Etter kurset vil deltagerne føle sig bedre rustet til å ivareta Scrum Master rollen og ha en bedre forståelse for utfordringer og muligheter som oppstår.

Agenda:

– Kombinere Agile og LEAN med Scrum
– Scrum Master som fasilitator
– Lær 5 forskellige retrospektive-teknikker
– Scrum Master som coach
– Dynamikkerne i selvorganiserede team
– Det smidige tankesett
– Debugg organisationen med Scrum!
– Optimaliser forretningsverdi
– ”Servant Leadership”

Målgruppe og forutsetning

Du må ha praktisk erfaring som ScrumMaster.
 
Jens Østergaard og Geir Amsjø

Geir Amsjø

Hei! Mitt navn er Geir Amsjø og jeg har mer enn 20 års erfaring fra IT-bransjen i mange ulike roller: Utvikling, prosjektledelse, test, kvalitetssikring og linjeledelse for å nevne noen.
Jeg skal være instruktør på dette kurset.