Certified Scrum Product Owner

21-22 august @ 09:00 – 17:00
Sted: Oslo
Instruktør: Geir Amsjø

Pris: 14.900,-

Dette Certified Scrum Product Owner kurset gir deg kunnskap om Scrum med fokus på forretnings- og kundesiden med utdypet gjennomgang av praktiske teknikker for utarbeidelse og prioritering av Product Backlog. Tar du dette kurset vil du lære alt som er å vite om hvordan Product Owner rollen er definert og hvordan en kan implementere denne i egen organisasjon. Kurset gjennomføres interaktivt med en blanding av øvelser, forelesninger, gruppeoppgaver, historier og anekdoter fra norsk IT-bransje samt konkrete diskusjoner med klassen. Kursholder har lang erfaring med innføring av Scrum og andre smidige rammeverk og teorien vil understrekes med praktiske eksempler.

Til forskjell fra andre tilsvarende kurs har vi valgt å sette et tak på 25 deltagere på kurset. Dette er for å gi maksimal verdi til deltagerne gjennom dialog og konkrete spørsmål.

Kurset kvalifiserer til 15 PDUer

Målgruppe:

Produkteiere, ledere og ellers alle som er ansvarlig for å skape verdier for kundene og egen organisasjon.

Innhold:

What is Agile Product Management and why do we need it?

 • Creating a Pull system
 • Complexity
 • Avoiding Technical Debt
 • Lean Software Development – How Lean and Scrum fits
 • Agile Management

Scrum as defined

 • Scrum workflow
 • Roles and responsibilities – Product Owner, Scrum Development Team, Scrum Master
 • Requirements – The Product Backlog
 • The activities – Product Backlog Refinement, Sprint planning, Daily Scrum, Sprint Review and Retrospective
 • Definition of Done

Agile thinking tools and methods

 • Definition of Ready
 • Product Development Strategy – how to win the market
 • Creating a Vision
 • Strategies for prioritization
 • User Stories, User Roles, Story Mapping, Kano Analysis
 • Planning and Estimation – Planning Poker
 • Agile Contracts
 • Scaling – handling multiple teams

Meld deg på

Geir Amsjø

Hei! Mitt navn er Geir Amsjø og jeg har mer enn 20 års erfaring fra IT-bransjen i mange ulike roller: Utvikling, prosjektledelse, test, kvalitetssikring og linjeledelse for å nevne noen.
Jeg skal være instruktør på dette kurset.