Certified Scrum Product Owner

Trondheim - Glasspaper Strandveien 43,Trondheim,Norge

Dette kurset gir deg kunnskap om Scrum med fokus på forretnings- og kundesiden med utdypet gjennomgang av praktiske teknikker for utarbeidelse og prioritering av Product Backlog.

Certified Scrum Master

Trondheim - Glasspaper Strandveien 43,Trondheim,Norge

Dette kurset gir deg god kunnskap om Scrum slik at du kan introdusere det i din organisasjon, og bli en verdifull og nyttig deltaker i et Scrum-team.