Agile coach & trainer I Innovation mentor

Benjamin Sommer

Leverer kurs, workshops, foredrag og coaching innenfor Scrum/Agile, Lean Startup, Business Model Innovation og Business agility.

Benjamin arbeider med store og små organisasjoner som ønsker å lykkes bedre med kontinuerlig forbedring og innovasjon. Han bruker agile og lean i sitt arbeid med produktutvikling, organisasjonsdesign og forretningsmodeller.

Benjamin har Certificate of Business Excellence fra University of California Berkeley, Haas School of Business og en siviløkonomgrad fra Universitet i Agder.

Han har også skrevet flere bøker innen Agile/Scrum og Business Model Innovation.

For en oversikt over styreverv se Benjamins Linkedin-profil.