Ledelse i tverrfaglig samarbeid

Digital produktutvikling foregår nå i alle bransjer, offentlig som privat. Dette utfordrer etablerte dogmer rundt styring og ledelse. Vi må tenke nytt rundt begreper som effektivitet, produktivitet, kvalitet, kontroll og styring — siden produktutvikling i sin natur er kompleks og handler om innovasjon. Dette er “kunnskapsarbeid”, noe som innebærer at vi blir nødt til å stole på folk.

Ledelsen kan pålegge medarbeiderne å følge prosedyrer og planer, bruke spesielle verktøy og metoder og å føre detaljerte timelister. Men de kan ikke pålegge noen å ta i bruk alt det de har av kunnskap, erfaring, kreativitet og samarbeidsevner. Slike ting må komme frivillig. Heldigvis kommer slike ting helt frivillig når folk er motiverte.

Det store deler av arbeidslivet nå ser ut til å ha akseptert er at folk blir motiverte av å jobbe i tverrfaglige “autonome team” — der teamet har makt og myndighet over sitt eget arbeid. Gjerne også over sin egen tid. Man kan kalle dette et “smidig tankesett”. Det virker som dette pågår overalt — selvsagt i varierende grad. Og det er tydelig at mange sliter og blir sittende fast i en merkelig hybrid der tradisjonell forståelse av produktivitet og kontroll kolliderer med ønsket om autonome team. Mye tyder på at tradisjonell tankegang rundt styring og ledelse rett og slett er inkompatibelt med moderne tenkning om kunnskapsarbeid.

For lite overlapp mellom Ledelsen og produktutviklingen som forsøker å jobbe smidig

Det er fremdeles alt for lite overlapp mellom ledelsens tankesett og resten av organisasjonens ønske om å jobbe smidig. Alt for mange virksomheter er preget av organisatorisk dissonans, selv om situasjonen krever harmoni.

Er dette gjenkjennelig? Fortvil ikke — det er hjelp å få!

Ta en kikk på programmet for årets SmidigDig den 13 mai i Oslo: https://www.smidig.no/event/smidig-digitalisering-2024.

På SmidigDig skal vi få fram at det finnes solide, velprøvde rammeverk (som f.eks Beyond Budgeting og Tight — Loose — Tight) som hjelper hvis man trenger bedre harmoni i organisasjonen sin. Det blir flere ulike erfaringspresentasjoner og det blir forskning. Og ikke minst paneldebatt på slutten.