Ledelse i tverrfaglig samarbeid

Digital produktutvikling foregår nå i alle bransjer, offentlig som privat. Dette utfordrer etablerte dogmer rundt styring og ledelse. Vi må tenke nytt rundt begreper som effektivitet, produktivitet, kvalitet, kontroll og styring — siden produktutvikling i sin natur er kompleks og handler om innovasjon. Dette er “kunnskapsarbeid”, noe som innebærer at vi blir nødt til å […]